Sla het navigatiegedeelte over

Over peuterspeelschool Het Paradijsje

  • De Uk&Puk methode

    Wij werken met Uk en Puk. Dit is een VVE-programma (Voor- en vroegschoolse educatie) waarin de ontwikkeling van kinderen op vele gebeiden wordt gestimuleerd aan de hand van thema's. Ieder thema neemt ongeveer 4-6 weken in beslag. Het thema van Uk en Puk sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. We doen activiteiten met de hele groep, in subgroepen en een-op-een.

  • Buitenspelen

    Om buiten te spelen hebben we een eigen binnentuin waar volop ontdekt kan worden. We maken ook veel gebruik van de grote speeltuin zodat er ruimte is om te fietsen en rennen. Bij slecht weer doen we bewegingsspelletjes binnen zoals dansen, yoga, kringspelletjes of een hindernisbaantje.

KIJK!

We werken met de observatiemethode van KIJK!

Registratie

De ontwikkeling van uw kind volgen wij met de methode KIJK! Een programma gemaakt om het voor ons overzichtelijker en makkelijker te maken om de kinderen te observeren en waar nodig extra aanbod te geven. Het hele jaar door observeren wij de kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden. Twee keer per jaar nodigen wij u uit voor een 10-minuten gesprek waar wij onze observaties met u zullen delen. Het eerste gesprek vindt plaats wanneer uw kind zes maanden op onze peuterspeelschool heeft meegedraaid.

Ouderbetrokkenheid

We zijn een VVE-zaal daarbij is de ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van uw kind. Binnen Haarlem Effect is er een ouderraad waar u als ouder zitting in kunt nemen. U kunt dit bij de leidsters van Het Paradijsje aangeven, zij zullen u dan in contact brengen met de coördinator vanuit Haarlem Effect. Het Paradijsje heeft zelf een oudercommissie.

Onze broertjes en zusjes

Voorhelmstraat 25 - 001
2012 ZM Haarlem
06 510 211 55
Klein Heiligland 84
2011 EJ Haarlem
06 510 974 86
Antoniestraat 28
2011 CR Haarlem
06 58927876
Van Oosten de Bruijnstraat 62
2014 VS Haarlem
06 510 623 87
Leidseplein 36
2013 PZ Haarlem
06 - 302 353 15
Theemsplein 22
2014 CN Haarlem
06 510 517 18

Zoek je een leuke plek voor je kind om te leren en te spelen? Dan kun je bij ons terecht. Schrijf je nu in!

inschrijven