Sla het navigatiegedeelte over

Informatie over Het Paradijsje

Uw peuter komt wennen

Zodra er plek is voor uw kind krijgt u hiervan bericht vanuit "planning en plaatsing". Nadat de plek helemaal rond is zult u ongeveer 1 á 2 weken voordat u peuter begint een kaartje krijgen van Het Paradijsje met een uitnodiging om te komen spelen.

De wenperiode

We nodigen jullie op de eerste ochtend uit om tijdens de inloop van 8:30-8:45 uur met uw kind naar Het Paradijsje te komen. Onze ervaring is dat het in het begin wat spannend is, maar dat het al snel goed gaat. De eerste keer willen we dat u uw kind om 12:00 uur ophaalt. Als dit allemaal goed gaat, kan uw kind de volgende keer gewoon dezelfde tijden als de andere kinderen komen spelen. Mocht uw kind meer moeite hebben om te wennen, dan zullen we in goed overleg de wenperiode aanpassen.

Flexkids

Nadat uw plek definitief is, krijgt u van de afdeling "planning en plaatsing" een bericht met daarin inloggegevens voor onze ouderapp Flexkids.

Contact via de ouderapp

U kunt via deze app uw kind afmelden of een verzoek voor een extra dag doen.
Uw contactgegevens staan hier ook in vermeld, het is prettig als u wijzigingen hier in kunt doorvoeren zodat wij altijd het juiste adres en telefoonnummer hebben.
Het paradijsje maakt daarnaast gebruik van Whatsapp om met de ouders informatie te delen en na goedkeuring foto’s te sturen.

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van 8.30 tot 12:30 uur.

Brengen en halen

U kunt uw peuter brengen tussen 8.30 en 8.45 uur. Neem altijd afscheid van uw kind, dan is het voor uw peuter duidelijk dat u weggaat. Hij/zij kan uitzwaaien voor het raam. U kunt tussen 12:15 en 12.30 uur uw kind weer ophalen.

Hoe ziet een ochtend er uit?

We hebben bij onze peuterspeelschool een vaste ochtendindeling. Deze bespreken wel elke ochtend met de kinderen aan de hand van de dagritmekaartjes.

Inloop

8.30 - 8.45 Uur: Spelinloop. - De kinderen worden gebracht. De ouders kunnen dan nog even een spelletje meespelen of een boekje voorlezen.

8.50 Uur: In de kring. - We beginnen de ochtend met iedereen persoonlijk te begroeten. We tellen de kinderen, zingen het “goedemorgenlied”, bespreken de dag via de dagritmekaarten en daarna lezen we een boekje in de lijn van het lopende thema. Hier hoort ook elke dag een liedje en een spelletje bij.

Vrij spel

Na de kring, rond 9.20 uur, is er vrij spelmoment. Tijdens het vrije spel bieden we bijvoorbeeld een creatieve activiteit aan of een spelletje. Elke ochtend leggen we een variatie aan leerzaam en leuk speelmateriaal neer waarmee de kinderen kunnen spelen. Verschillende vaste aspecten in de zaal zijn de glijbaan, een leeshoek, bouwhoek en een keuken/poppenhoek. Het aanbod op de tafel is wisselend zodat de peuters gestimuleerd worden om zich all-round te ontwikkelen.

Tussendoortje

Rond 10.15 uur hebben we een extra eet- en drinkmomentje, zoals bijvoorbeeld een soepstengel met een bekertje water. (verzorgd door de peuterspeelschool).

Opruimen en eten

10.50 Uur: We draaien het opruimliedje en we ruimen samen met de kinderen ruimen al het speelgoed op. We stimuleren peuters actief mee te helpen.

De wc-ronde volgt en wanneer iedereen klaar is en alle handen gewassen zijn kunnen we gaan eten. We verzoeken u om uw kind fruit en drinken in een bakje en beker/fles voorzien van naam mee te geven. Fruit wat het kind niet zelf kan schillen graag geschild en en in stukjes meegeven. Geef niet meer mee dan uw kind op kan. Het is een tussendoortje.

Extra activiteit

Na het fruitmoment doen we meestal nog een extra activiteit voordat we naar buiten gaan, zoals een boekje voorlezen, een verhaaltje via het vertelkastje, spelletje/activiteit rondom het thema, yoga, kringspel etc.

Buitenspelen

Rond 11.45 uur gaan we buitenspelen. We proberen elke dag naar buiten te gaan, ook wanneer het koud is of een beetje regenachtig dus zorg voor de juiste kleding en schoenen. Indien het weer echt te slecht is, zorgen we binnen voor extra beweegspellen, bijvoorbeeld in de vorm van een kleine hindernisbaan, dansen of kinderyoga.
We spelen in onze eigen binnentuin of in de grote speeltuin.

Einde van de ochtend

De peuters worden gehaald. Wij en uw peuter vinden het fijn wanneer u op tijd komt. Mocht u later komen laat ons dat weten. Wanneer uw peuter door iemand anders gehaald wordt geef dit dan van te voren aan ons door. Wanneer wij dit niet weten mogen wij uw peuter niet mee laten gaan.

Een verjaardag vieren

Het vieren van een verjaardag vinden wij altijd heel gezellig en ook heel belangrijk. Door Covid-19 kan u hier helaas niet bij zijn. Wij zullen indien mogelijk videobellen of anders filmen en foto's voor u maken. Over het algemeen vieren wij om 11:15 uur de verjaardag. Denkt u er bij de traktatie aan dat u niet te grote hoeveelheden geeft. Een peuterhand en mond is snel gevuld.

Wanneer een kind jarig is krijgt het kind een verjaardagsmuts. Deze wordt voor elk kind afzonderlijk gemaakt met zelfgekozen plaatjes. Uiteraard hoort bij een verjaardag ook een klein cadeautje.

Wat als uw kind ziek is?

Als uw kind ziek is kan het helaas niet bij Het Paradijsje komen.

Afmelden

Bij twijfel kunt u altijd even telefonisch overleggen met de leidsters, zij zijn vanaf 8:00 uur aanwezig. Meldt uw kind wel altijd af bij ons. Dit kan telefonisch, met een appje of via de ouderapp van Flexkids.