Sla het navigatiegedeelte over

Praktische informatie

 • GGD inspectierapporten

  Bekijk hier de inspectierapporten op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

 • Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden kinderopvang en peuterspeelzalen.

 • Vakanties peuterspeelscholen 2022/2023

  Vakanties peuterspeelscholen 2022/2023

 • Ve Beleidsplan

  Bekijk hier het Ve beleidsplan van Haarlem Effect

 • Protocol zorgkinderen

  De peuterspeelscholen hebben een belangrijke functie in vroegsignalering opvallend gedrag en ontwikkelingsachterstanden

 • Beleidsplan veiligheid en gezondheid

  Beleidsplan veiligheid en gezondheid

 • Wen- en ruilbeleid

  In dit beleid is te lezen hoe de organisatie omgaat met wennen en ruilen van dagen.

 • Oudercommissieregelement

  De ouderadviesraad adviseert de manager Peuterspeelscholen in het kader van diverse beleidszaken.

 • Protocol klachtenbehandeling peuterspeelscholen

  Protocol klachtenbehandeling peuterspeelscholen